پنج شنبه, 11 آبان 1391 20:09

فریدون کسرایی

Rate this item
(11 votes)

Additional Info

طی سی سال تحقیق و فعالیت حرفه ای. همواره آرزویم این بوده که هنر معماری داخلی به طرز شایسته شناسانده شود. دوست داشتم تجربیات بیش از سی سال فعالیت خود را به نحوی در اختیار جوانان و علاقمندان این حرفه قرار دهم.

Read 5880 times Last modified on پنج شنبه, 11 آبان 1391 20:10