اتاق بازرگانی زرتشتیان

Rate this item
(3 votes)

Additional Info

  • Technologies: XHTML, CSS, Database, Ajax & Jquery, PHP, SEO, Forms
  • Website Type: Dynamic

برنامه ریزی های یکپارچه از جمله مهمترین و اصلی ترین دغدغه های مدیریتی در کشورها است . در دنیای کسب و کار امروز ، تجارت به امری پیچیده تبدیل گردیده و موفقیت در آن علاوه بر تبحر و مهارتهای ویژه ، مستلزم داشتن برنامه صحیح و جامع است . برنامه ای که تمامی الزمات ، امکانات ، فرصت ها ، تهدیدها و روش ها را شناسایی نموده و بهترین راه رسیدن به اهداف را با تکیه بر مزیت های رقابتی کشور مشخص نماید .

Read 5265 times Last modified on شنبه, 20 خرداد 1391 11:42
More in this category: « ماه سبز سپهر