وب سایت های شخصی

وب سایت های شخصی (3)

با توجه به رشد روز افزون دنیای مجازی بسیاری از افراد به صورت شخصی وب سایتی جهت معرفی خود راه اندازی می کنند. این وب سایت ها برای افرادی همچون هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران، با توجه به هزینه های گزاف چاپ، بسیار کاربردی و موثر است

Additional Info

  • Technologies XHTML, CSS, XML, Database, Ajax & Jquery, PHP, SEO, Forms, Multilingual
  • Website Type Dynamic

Additional Info

Additional Info