فروشگاه های اینترنتی

فروشگاه های اینترنتی (5)

نرم افزار فروشگاه اینترنتی با انعطاف پذیری بسیار بالا و پیکربندی چند لایه ، امکان توسعه و مدیریت بخشهای مختلف پورتال را بصورتی پیشرفته و قابل انطباق با نیازهای شما فراهم می نماید بگونه ای که کلیه امکانات و ویژگیهای پورتال فروشگاهی ، قابل ویژه سازی و اختصاصی سازی بوده و می توان نوع معرفی و عرضه محصولات و سیاست گذاری های فروش را کاملا متناسب با نیازها مدیریت کرد.

Rate this item
(15 votes)

Additional Info

Rate this item
(1 Vote)

Additional Info

Rate this item
(2 votes)

Additional Info

  • Technologies XHTML, CSS, Database, Ajax & Jquery, PHP, SEO, Forms
  • Website Type Dynamic
Rate this item
(1 Vote)

Additional Info

Rate this item
(1 Vote)

Additional Info